Bestyrelsesmøde 12/1 2021 (Zoom-møde)Trae
Deltagere: Karsten K. Hansen, Inger Kuhlmann, Poul Kjellberg, Lene Gommesen, Tina Hansen, Pia Kolle, Heidi Simonsen, Kasper Skov, Steen Hjorth

1. Referat og to-do-liste fra seneste møde.
Referat: Ingen bemærkninger
To-do-liste: Eneste opgave, som ikke var løst var opgaven med at medtage forespørsel om at overtage brugsret til jordstykke overfor Min Købmand. Skulle have være med på generalforsamlingen – og udsættes derfor til senere.
Ros til Juletræ-udvalgets nye formand.

2. Hindsholm Legepark.
Der er bestilt og betalt legehus fra Kompan og kravlerør fra Lilletræ. Begge produkter er modtaget og er hos Heidi.
Desuden er bestilt et kravletag fra Nilostine. Der er 3 mdr. levering herpå.
Der er kontakt til kommunen ang. byggetilladelse – men kommunen er ikke vendt tilbage. De rykkes for svar.
Heidi kontakter skolen vedr. deres lovede bidrag til de nye rekvisitter.
Karsten oplyser, at Lokalrådet har betalt for reparation af hoppeborgen – og spørger om, det er vores ansvar. Steen oplyser, at der er indgået en aftale med kommunen om, at vedligeholdelse er et kommunalt ansvar. Kommunen kan tilsyneladende ikke finde denne aftale. Steen følger op herpå.

3. Generalforsamling.
Grundet Corona-restriktionerne udsættes den kommende fællesspisning og generalforsamlingen indtil videre. Dette meddeles via Facebook (Heidi), opslag ved Min Købmand (Heidi), Nyhedsbrev (Steen).
På valg er Karsten, Tina, Lene og Pia. Desuden Heidi som suppleant.
Regnskab udleveret og gennemgået.

4. Ny samarbejdsaftale vedr. Hindsholm-Magasinet.
Der er fremkommet forslag til ny samarbejdsaftale. Denne tiltrædes.

5. Åben for tilføjelser.
Foreløbig uofficiel henvendelse fra Menighedsrådet om Lokalrådets interesse for ”Præstegårdsskoven”, hvor den nuværende forpagtning udløber i år. Løse planer om, at området kunne indrettes som en byskov… Vi deltager gerne i møde, såfremt Menighedsrådet inviterer til et sådant. Når evt. dato kendes efterlyses deltagere til mødet.

Velkomstskasser. Lene har 3 kasser stående. Kasper skal bruge en til nytilflytter på Midskovvej. Pia går i gang med at samle indhold til nye kasser. Lene laver forslag til ”medlemskort” og ”spisebillet”.

Referent: Steen Hjorth