Trae 

Til stede: Tina Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Hans Henrik Olesen, Steen Hjorth, Kasper Skov Jensen,

Karsten Kørting Hansen

Afbud: Lene Gommesen og Poul Kjellberg

0. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger til dagsordenen.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde 16/3 (referat ligger på www.mesinge.dk) samt medsendte to-do-liste 1/2022)
Der var ingen bemærkninger til referat eller til to-do-listen. Steen udfærdiger opdateret to-do-liste som vedlægges referatet.

2. Afholdte arrangementer
a. Fællesspisning 26/4
Generelt en god aften. Der kunne godt have været flere deltagere, men der blev snakket lystigt.

Der var 46 voksne og 6 børn. Deltagerprisen vedholdes.

b. Flagning ifm. konfirmation foråret 2022
Kasper fik sat flag de steder, der var planlagt og hjalp til weekenden efter i Viby.

3. Kommende arrangementer/aktiviteter:

A. Udbringning af Hindsholm-Magasin nr. 2/2022

Hans Henrik overtager Inges rute og magasiner er klar til afhentning hos Steen Hjorth, onsdag den 25. maj efter kl. 14:00.

B. Skt. Hans-arrangement i Mesinge
Hans Henrik og Poul står for at arrangere Skt. Hans i Mesinge og Kasper hjælper til. Pia kan hjælpe med at udskrive ”plakat” og hænge den op ved Købmanden og sætte det i A-skiltet, som kan stå i vejkanten. Pia annoncerer det på Facebook og får Jørgen Boll til at sende information ud via nyhedsbrev.

C. Kommende fællesspisninger (27/9 og 15/11)
Tina indkøber duge, servietter og fyrfadslys.

D. Holmens Dag/Høstmarked i Viby d. 3. september 2022, herunder beslutning om tilskud

Der er pt. søgt penge ved kommunen. De fire lokalråd skal indbetale kr. 2.000 hver.

Der er møde i udvalget igen mandag den 23. maj og igen den 27. juni 2022.

Sæt allerede kryds i kalenderen i weekenden 2., 3. og 4. september 2022. Der skal bruges en del hænder til at hjælpe med opbygning og nedtagning og under selve arrangementet om lørdagen.

4. Eventuel viden om tilflyttere

Ingen havde noget nyt omkring nye tilflyttere.

Husk at giv Karsten besked om hvem der er blevet besøgt, da de har gratis medlemskab.

5. Eventuelt

Kassereren meddelte, at der er lige lidt over 70.000 i banken.

Karsten delte medlemsoversigten 2022 ud og der er pt. 61 private, hvor der sidste år var 133 medlemmer. Karsten mangler et udkast fra Steen på brev, der skal afleveres til firmaer. Der mangler en del firmaer.

Ved uddeling af medlemsbladet i maj, vedlægges der et skrift omkring betaling af medlemskab som Steen udfærdiger og sender til Kasper, der udskriver.

Hjertestarterne fungerer optimalt, men der skal snart vurderes om de skal skiftes ud. De holder ikke evigt.

 

Referent: Pia Kolle