En fantastisk sommer er ved at være ovre, og traditionen tro inviterer Mesinge Lokalråd alle interesserede til fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus

tirsdag den 25. september kl. 18 – 20

Pris for voksne medlemmer 90 kr. og skolesøgende børn betaler 40 kr. Ikke skolesøgende børn deltager gratis. Hvis man IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man en 10’er ekstra pr. person – voksen som barn.

 Tilmelding (gerne SMS) senest fredag den 21/9 til 

Karsten K. Hansen - tlf. 30 33 67 22

Poul Kjellberg - tlf. 30 13 20 56 Gryde

Inge Kuhlmann - tlf. 28 73 18 80

Tina Hansen - tlf. 28 14 19 10

Søren Nielsen - tlf. 20 46 08 75

Lene Gommesen - tlf. 27 29 00 77

Pia Kolle - tlf. 22 76 10 99

Carsten Pedersen - tlf. 30 35 96 53

Steen Hjorth – tlf. 21 43 07 26

HUSK VENLIGST AT OPLYSE ANTAL VOKSNE OG BØRN (SKOLESØGENDE ELLER IKKE-SKOLESØGENDE).