7. februar 2018 skrev Kjerteminde Avis

Op mod et halvt hundrede mennesker mødte frem i Hindsholm-hallen tirsdag den 6. februar for at finde de bedste idéer til en Holmens Dag den 9. juni.

Der manglede hverken initiativ eller gode idéer, da lokalråd og foreninger i går indbød til brainstormmøde for Holmens Dag, den nye signaturbegivenhed, der forhåbentlig skal holdes hvert år på Hindsholm.

Styregruppen bag Holmens Dag har allerede lagt en køreplan for, hvordan Holmens Dag kan rykke rundt fra Mesinge i 2018, til Viby, Dalby, Martofte og endelig Drigstrup i 2022.

Landsbyrådets formand Steen Hjorth lagde ikke skjul på, at inspirationen til Holmens Dag kommer fra Bornholms folkemøde. Og at det er svært at konkurrere med en begivenhed, der hvert år trækker op mod 100.000 mennesker.

– Men hvis vi bare får 1000, er det helt godt! sagde han.

Legeland

Allerede nu ved arrangørerne, at et legeland, der skal være permanent, bliver en del af Holmens Dag i Mesinge. Kerteminde Kommune har bevilget 90.000 kr. på betingelse af, at man selv kan skaffe et tilsvarende beløb, og Steen Hjorth var sikker på, at man nok skulle finde pengene.

Hoppepuden, der allerede er stillet op ved Mesinge Skole, skal udvides ned mod skaterbanen, og den 14. marts går man i gang med at byggeriet. Tanken er, at der allerede til Holmens Dag skal være et godt sted til de mange børn.

Med hilsen til Bornholm

Et af initiativerne for de voksne gik ud på at gå Bornholms Folkemøde så meget i bedene, at Bertel Haarder kunne møde frem til Holmens Dag.

Og han havde da også først sagt ja – og så nej ved nærmere eftertanke. Så spørgsmålet om mere landskendte trækplastre står stadig åbent.

Der var dog ikke den store bekymring på planlægningsmødet, hvor en del “faste” sommerhusbeboere fra hovedstaden og omegn blev nævnt som mulige talere.

Kasper Ejsing Olesen, Kertemindes borgmester, har allerede sagt ja til at komme, når Holmens dag for første gang ruller sig ud.

Lokale producenter

Både Syberg Kvæg og Hindsholm-grisen var repræsenteret af ejerne, som deltog i at udvikle de mange idéer.

Men de understregede også, at fødevaresikkerheden skal være i top, især når man forventer mange gæster og salg af forskellige delikatesser.

Måle Bagerbod har også lovet at deltage, og inde fra Kerteminde kommer Vaffelhuset.

Hindsholmskolen leger med

Også de unge og yngre skal i spil til Holmens Dag, og blandt andet foreslog deltagerne, at man skulle få gang i noget e-sport. Simon Ettrup Hansen fra Hindsholmskolen kunne forsikre, at dét kunne de fleste elever på nok finde ud af!

Lige i øjeblikket har Holmens Dag udskrevet en konkurrence om at tegne en plakat, som skal være færdig den 15. marts. Og her er det også Hindsholmskolen, der satses på.

Et væld af idéer

Men ellers var der masser af idéer om musik, om udstilling – hvor 9 ud af 12 kunstnere foreløbig har sagt ja – om yoga i naturen, om højskolesang og symfoniorkester, om fortælletræ og sofasamtaler, om Jazz, streetfodbold og ditto håndbold, og om organiserede cykelture til Gabet og hjem igen.

En meget tilfreds Steen Hjorth takkede for de gode forslag og lovede, at styregruppen nu ville gå tilbage efter at være blevet “sindssygt bekræftet i, at Holmens Dag er en god idé!”

Antal fremmødte: 53

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent
og referent

Foreslået og valgt: Tom Foged Pedersen

Foreslået og valgt: Steen Hjorth

 

Dirigenten takkede for valget og indledte generalforsamlingen ved at konstatere, at den var indkaldt jf. vedtægterne – og erklærede derfor forsamlingen som lovlig.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag.

Medlemstal 2017: Husstande 118 + 7 tilflyttere (ikke kontingent 1. år), virksomheder 20, foreninger 7

Stor tilfredshed med de afviklede aktiviteter:

I eget regi: 5 fællesspisninger, Skt. Hansaften, affaldsindsamling, juletræ (herunder stor tak til Elpunkt Fyn for nye lysranker)……..

I samarbejde med andre: Høstmarked, gå-ture, Udviklingsplan Hindsholm, Hindsholm Legepark og Hindsholm-Magasinet.

Formanden opfordrede medlemmerne til

 • at være foreningens øjne og øren og meddele, hvis man konstaterede at nye borgere flyttede til området

 • deltage i de ”På-tur-med-de-lokale”-arrangementer, der hver sommer arrangeres i Mesinge – men også i kommunens øvrige landsbyer

 • at gøre brug af de flagstænger (med flytbare fødder), som Lokalrådet har indkøbt

Ang. næste års aktiviteter:

 • affaldsindsamling fredag den 20/4

 • Høstmarked 2/9

 • Holmens Dag 9/6 og åbning af legepark samme dag

 • Lokalrådet har brug for hjælp til fællesspisninger, til udførelse af div. praktiske jobs.

Mødedeltagerne tog beretningen til efterretning.

3. Regnskab til godkendelse

Karsten K. Hansen fremlagde årets regnskab. Vedlagt som bilag.

Regnskabet viser indtægter på kr. 134.458 og udgifter på kr. 17.596.

Dette beløb indeholder også såvel indtægter som udgifter for de 4 kasser, som Lokalrådet administrerer på vegne af bl.a. Hindsholmudvalget.

Status viser aktiver på i alt 155.818 – inkluderet Udviklingsplan Hindsholm kr. 7.078, gl. byfestkasse kr. 4.276, Fritidsringens gl. kasse kr. 1.189 og Legeparkens kasse 102.000. Desuden et beløb (præmiepenge, øremærket til Hindsholm-Magasinet kr. 5.718. Lokalrådets egen kasse pr. 31/12 2017 er således kr. 38.956,46.

Regnskabet er revideret af Jørgen Boll og Henning Værnkjær.

Mødedeltagerne godkendte regnskabet.

4. Budget 2018

Intet konkret budget fremlagt, da der ikke er planer om særlige udgiftskrævende aktiviteter.

Dette blev af mødedeltagerne taget til efterretning.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2018, dvs.

 • Enkeltmedlemmer 75 kr.

 • Husstand 100 kr.

 • Foreninger 100 kr.

 • Virksomheder 200 kr.

7. Valg

Genvalg af Inge Kuhlmann, Poul Kjellberg og Steen Hjorth.

Carsten Pedersen valgt som suppleant.

Jørgen Boll genvalgt som regnskabskontrollant.

8. Evt.

Opfordring til alle om at bakke op om intromøde vedr. Holmens Dag den 6/2 og om møde vedr. Mesinge Forsamlingshus den 28/2.

Tak fra forsamlingen til bestyrelsen for vel udført arbejde.

Tak fra formanden til alle, som har været involveret i det forgangne år.

Tak til dirigenten for veludført job.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.