Privatlivspolitik for Mesinge Lokalråd

Pr. juni 2018

Mesinge Lokalråds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Mesinge Lokalråd er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: 1) Karsten K. Hansen - 2) Steen Hjorth

Adresse: 1) Fynshovedvej 158, 5370 Mesinge – 2) Midskovvej 260, 5370 Mesinge

CVR: 33171455

Telefonnr.: 1) 30 33 67 22 – 2) 21 43 07 26

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.mesinge.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

2) Oplysninger om bestyrelsen:

- Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) i forhold til udbetaling af offentligt tilskud

 • Behandling efter lovkrav (iht. Regnskabet)


Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav

2) Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsen:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,

vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af aktivitet m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 • Brug af portrætfotos (af bestyrelsesmedlemmer) til hjemmeside

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 • Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

PROGRAM for HOLMENS DAG lørdag d. 9. juni 2018 ml. 10 og 17
- årets begivenhed – for ALLE på Hindsholm

Scenen.
kl. 10.00 Velkomst, fællessang (bl.a. særlig Holmens Dag-sang, forfattet af Karl ”Krølle” Nielsen)

Kl. 10.15 Officiel åbning og tale ved Carsten Hansen, tidligere By-, Bolig- og Landdistriktsminister.

Kl. 10.45 Kerteminde og landsbyerne. Tale ved Kasper E. Olesen, borgmester for Kerteminde Kommune

Kl. 11.15 Lindøorkestret underholder.

Kl. 12.00 Det levende Hindsholm. Tale ved Steen Hjorth, på vegne af arrangørerne.

Kl. 12.20 Lindøorkestret underholder.

Kl. 13.45 Den lokale fortælling som mødested. Tale ved Johs. Nørregaard-Frandsen, prof. SDU

Kl. 15.00 Ole Vedby Jørgensen og Mia Rubinstein spiller blues.

Kl. 15.45 HOLMEN HUSTLERS underholder.

Kl. 16.30 Hvad skete der på ”Medborgermøderne”? v/repræsentanter fra lokalråd/beboerforeninger.

Kl. 16.50 Afslutning.

Præstegårdshaven.
kl. 12.45 Tidl. Museumsassistent Eigil Nicolaisen, Over Kærby fortæller historier for små og store.

Kl. 14.45 Tidl. Lærer m.m. Karl ”Krølle” Nielsen, Kerteminde fortæller historier for små og store.

Kl. 15.15 Havevandring i Præstegårdshaven med Kirsten Helholm og sognepræst Rikke Aagaard Nielsen.

Mesinge Kirke.
kl. 10.45 Morgenfruerne underholder.

Kl. 11.15 Sofasamtale mellem korleder Therese Andreasen og højskolechef Ryslinge Jeppe Sand.

Kl. 11.45 Morgenfruerne underholder.

Kl. 14.15 Sofasamtale mellem skoleleder Charlotte Kazhel, Hindsholmskolen og købmand Bodil Osther, Mesinge.

Mesingeskolens Gymnastiksal.
Kl. 10-17 Udstilling med værker af en række aktuelle Hindsholm-kunstnere.
Der udstilles værker af Ole Vedby Jørgensen, Søren Hillerup, Amy Grandt-Nielsen, Kirsten Hesselager,

Helle Fabricius, Jens Bohr, Helle Baslund, Kirsten Christensen, Finn Thrane, Birgitte Flarup og Ole Larsen.

Mesingeskolens skolegård.

Hvad mener I, der kunne/burde ske for at sikre, at jeres område er en del af ”det levende Hindsholm”.

Kl. 11.15 Dalby Lokalråd inviterer borgere fra Dalby, Hersnap m.m. til ”Medborgermøde”.

Kl. 12.20 Stubberup Sogns Beboerforening inviterer borgere fra Martofte, Stubberup, Nordskov, Korshavn m.m. til ”Medborgermøde”.

Kl. 12.45 Mesinge Lokalråd inviterer borgere fra Mesinge, Taarup, Salby, Midskov, Gabet m.m. til ”Medborgermøde”.

Kl. 13.15 Viby Sogneforening inviterer borgere fra Viby, Måle m.m. til ”Medborgermøde”.

Foreningsteltene.

Kl. 10-17 I foreningsteltene kan du se udstillinger og præsentationer fra en række Hindsholm-foreninger.

Du vil kunne se en fællesudstilling om bryllupper arrangeret af de 4 lokalhistoriske arkiver og du kan møde Hindsholm Egnsmuseum, Bofællesskabet Væbnergården, Martofte GIF, Dalby Forsamlingshus, Hindsholm Håndbold, Morgenfruerne, Mesinge Forsamlingshus, Hindsholm Ældreidræt, Hindsholm Ældreklub m.fl.

Spisehjørnet.

Kl. 10-17 I spisehjørnet kan du købe lækkerier fremstillet af de bedste råvarer leveret af Målebageren, Hindsholmgrisen, Sybergkvæg, Svalehøj Highland Cattle, Nybro Frugt og Vaffelhuset. Smagsprøver (tang) v/Helle Baslund.
”Min Købmand” sælger øl og vin. Der er også åbent i Kirkeladen.

Mesingeskolen.

Kl. 10-17 Mesingeskolen holder åbent hus og inviterer alle interesserede til at se skole og møde repræsentanter fra skolen. Skolen vil også forestå flere udendørs aktiviteter, f.eks. i skolens smedje og der vil være bål, hvor børn kan lave popcorn og pandekager. I skolens fællesrum afvikles der en stor CS-GO Turnering (e-sport) og spilles Fifa-turnering.

Udendørs yoga.

Kl. 13.00 1/2 time udendørs yoga for voksne af begge køn. Vi får åndedræt i ro og strækker kroppen. Tag flere lag tøj på til
at regulere varme/kulde med. Medbring underlag/yoga måtte og vanddunk. Sted oplyses på dagen.

Vi glæder os til at se DIG til HOLMENS DAG d. 9. juni.

Åbning af HOLMENS LEGEPARK.
Husk også at HOLMENS LEGEPARK officielt indvies lørdag den 9. juni kl. 09.30.
Legeparken er blevet til i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune og en lokal arbejdsgruppe.
Legeparken er finansieret af Kerteminde Kommune og en række fonde.
Åbningen foretages af Jesper Hempler m.fl.
Alle er velkomne.

Ta’ cyklen........
Arrangørerne opfordrer alle, som har mulighed herfor, til at tage cyklen, når I skal til Holmens Dag. De nærmeste kan naturligvis gå hen til Mesingeskolen.


P-muligheder.
Kig efter de opsatte skilte – eller parkér i gaderne omkring Mesingeskolen – men kun i den ene side af gaden- og undgå at parkere foran folks indkørsler.
Vis hensyn !!!!

Hejs flaget.
Holmens Dag er en festdag for ALLE på Hindsholm – og for at markere dette, opfordres alle, som har mulighed herfor, til at hejse flaget.
Det vil se festligt ud – og minde os alle om, at vi skal lægge vejen forbi Mesingeskolen.

pdf button Se program-plakat i nyt vindue som pdf

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.