Lokalhistorie

102 0255

På det sydøstre hjørne af Mesinge kirkegård ligger en gammel bygning, som har matr.nr. 74 af Mesinge og Midskov byer, Mesinge Sogn. Det er den gamle Kirkelade, eller som den oftest kaldes nu "hospitalet".

Næst efter kirken er det den ældste bygning i sognet. Hvornår den er bygget, kan ikke med bestemthed siges.

Af sognepræst Michael Tolver Rosendal

 

Mesinge Kirke

Der er 4 kirker her på Hindsholm, hvert liggende i sit eget lille sogn, Viby Kirke og Mesinge Kirke, samt Dalby og Stubberup Kirker, som er små sogne længere nordpå.Hvis I vil se dem alle på engang kan det anbefales at gå op i tårnet på Munkebo Bakke, hvor der i klart vejr er en fortrinlig udsigt ud over hele holmen og hvor man kan se de 4 tårne stikke op.
Tydeligst er Stubberup Kirke, som ganske vist ligger længst væk, men højst. Sværest at få øje på er Mesinge fordi den faktisk ligger lavt, som ikke er særlig typisk for kirkeplaceringer - de plejer at ligge højt.

 

Hindsholm rundt. (sang)

Mel..: Når de lyse lærker synger over Danmark.

Forfatter: Anton Østergård

 

Midt på Hindsholm ligger Dalby som en have, fra den, en masse skønne veje går,

til en lille plet, men dog så rig en gave, med gode minder gennem mange år.

 

Over Birkebjerg til Mamrelund vi kører. I Viby vi en tur til møllen går.

Så til Hverringe og Måle vejen fører, med skove, bakker, brombærhegn og får.midskovstrand_2Nordøstfyns landskaber er i alle hovedtræk udformet i sidste istids slutfase, da Jylland var blevet befriet for indlandsisen, bortset fra efterladte rester af det bortsmeltede isdække, såkaldt "dødis", dvs. ismasser, som ikke mere var dele af de levende gletschere, der fra nord og øst, altså fra Norge og Sveriges højdeområder, var gledet ned over det område, hvor Danmark nu ligger.