Turist information

Vi ved alle, at der er dejligt på Hindsholm – både for besøgende og fastboende. Men alle har vi sikkert et sted, som vi synes, bare er det allerbedste. Redaktionen vil i dette og kommende udgaver af Hindsholm-Magasiner bede híndsholmere om at beskrive deres yndlingssted. Det første yndlingssted er udpeget og beskrevet af Anne-Marie Nordtorp fra Mesinge.

Mit yndlingssted på Hindsholm
af Anne-Marie Nordtorp, Mesinge

”Jeg ved en lærkerede
Jeg siger ikke mer’……”

Og så alligevel!!! Jeg kan sige så meget, at den findes meget tæt på mit yndlingssted. Faktisk er der så mange af dem – lærkereder -, at der er et kvidder i luften, fra tidligt forår til sent efterår.

 

 

Mesinge Kirkelade

På det sydøstre hjørne af Mesinge kirkegård ligger en gammel bygning, som har matr.nr. 74 af Mesinge og Midskov byer, Mesinge Sogn. Det er den gamle Kirkelade, eller som den oftest kaldes nu "hospitalet".Næst efter kirken er det den ældste bygning i sognet. Hvornår den er bygget, kan ikke med bestemthed siges.

Kerteminde Turistbureau

Kertem_Turistb1

Kontakt til Kerteminde Turistbureau

En cykel- eller biltur i Mesinge Sogn på Hindsholm

Efter et ophold i Kerteminde vælger mange at forsætte turen til Hindsholm, hvor Mesinge Sogn er det første man kommer til.

Generel information om lodsstationen

Ved Gabet, indsejlingen til Odense Fjord, ligger en lille lodsstation som hører under Bælt og Fjord lodseriet.