Lokalhistorie

Af Poul Andersen, Midskov

Sognets historie starter med opførelsen af sognekirken i perioden 1200 til 1250.
Landsbyen Mesinge er dog langt ældre og oprindelig beliggende tættere ved Odense Fjord end den nuværende by.