Så er det tiden at forny dit medlemskab af Mesinge Lokalråd (og gerne så hurtigt som muligt!!!!)

I år omdeles der IKKE girokort, så du bedes indbetale via kontingent via netbank (konto 6864 0001026684). Husk at oplyse dit navn og adresse. Eller du kan betale via MobilPay 71445. Husk at skrive navn og adresse i kommentarfeltet.

Medlemskontingent for 2022 (100 kr. pr. husstand) eller 75 kr. (enkeltmedlemmer)
Foreninger, som ønsker at støtte Lokalrådet, kan tegne et medlemskab til kr. 100,-
Virksomheder, som ønsker at støtte Lokalrådet, kan tegne et medlemskab til kr. 200,- (OBS – Et virksomhedsmedlemskab inkluderer også virksomhedsejerens husstand).

HVIS DU IKKE ALLEREDE ER MEDLEM AF MESINGE LOKALRÅD, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i foreningen og hermed vise, at du bakker op om det lokale fællesskab. Jo flere, der bakker op bag foreningens initiativer, des kraftigere er den stemme, hvormed vi kan repræsentere området og tage initiativer, som kan fremme fællesskabet og skabe udvikling i og omkring Mesinge. Lokalrådet har bl.a. ophængt flere hjertestartere i området, anlagt Legeplads i Mesinge, bidrager til at udføre kommunens landsbypolitik, arrangerer fællesspisninger, samarbejder med de øvrige lokalråd/beboerforeninger på Holmen om Høstmarked, Holmens Dag…..