INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 23/1 KL. 19.15

 

Mesinge Lokalråd
indkalder hermed til generalforsamling

tirsdag den 23. januar kl. 19.15
(efter fællesspisning kl. 18)

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år til orientering. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg:
- Lige år: min. 2 og max. 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 regnskabskontrollant. 
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)


Generalforsamlingen afholdes i Mesinge Forsamlingshus.

 

Vel mødt
Bestyrelsen