MesingeLokalrådTræTil stede: Inge Kuhlmann, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Poul Kjellberg, Steen Hjorth, Kasper Skov Jensen

Afbud: Lene Gommesen

0. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger til dagsordenen.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde 3/11 (referat ligger på www.mesinge.dk) samt medsendte to-do-liste 2021- nr. 6).
Der var ingen bemærkninger til referat. Herefter gennemgik Steen to-do-listen.

2. Nyt fra formand og kasserer
Steen informerede om den nye kommuneplan. Opfordrede bestyrelsen til at tjekke kommunens hjemmeside ud og læse omkring det, som kunne være interessant for vores område.

Link til hjemmeside: Aktuelle høringer (kerteminde.dk)

3. Afholdte arrangementer

a) Fællesspisning 17/11

Der fortsættes med Mobil Pay på foreningens nummer. Dem som ikke har Mobile Pay kan stadig tilmelde sig og betale ved ankomst.

b) Juletræ/juletræstænding 
Der skal lyde en tak for donationen af juletræ fra Torben Bebe. Der var en fin opbakning fra de lokale til juletræstændingen den 1. søndag i advent. Tina fik lavet omkring 35 poser slik til børnene og det var lige nok.

4. Kommende arrangementer

Fællesspisning og generalforsamling den 25/1 2022 bliver ikke til noget grundet Coronarestriktionerne, som blev forlænget til 31.01.22 af myndighederne og indebærer, at forsamlingshuse og selskabslokaler ikke må åbne for offentligheden.

Vi blev enige om den 8. marts 2022 til afholdelse af generalforsamling og fællesspisning. Derefter er næste fællesspisning planlagt til den 26. april 2022. Tina undersøger om lokaler er ledige begge dage. Diana kan lave mad begge dage.

Karsten gennemgik herefter regnskab 2021, som skal revideres inden generalforsamlingen. Steen tager gerne imod input til beretningen fra alle i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen 2022:
På valg er Steen, Inge, Poul, Kasper (suppleant) og Jørgen Boll (regnskabskontrollant).
Inge har valgt at stoppe og de andre er villige til genvalg. Steen hører om Tom Foged ønsker at være dirigent til generalforsamlingen. Ellers var der ingen input.

5. Fastlæggelse af næste møde (konstituering og planlægning af 2022).
Næste møde i lokalrådet er fastsat til den 16. marts 2022 hos Steen kl. 19:30.

6. Åben for tilføjelser
Holmens dag og Høstmarked. Der er blevet afholdt et møde i gruppen og de blev enige om at afholde arrangementet i 2022 i Viby, hvorefter der vil ske en større evaluering. Det skal foregå lørdag den 3. september 2022 hvor hovedattraktionerne bliver lagt omkring Viby Sognegård (gammel præstegård). Der bliver i år kun en scene.

Næste møde i styregruppen er lørdag den 22. januar 2022.

Der blev snakket nye borgere, og Lene har 10 velkomst-pakker stående, så dem der skal ud og byde velkommen skal bare hente hos Lene. I skrivende stund var der omkring 10 nye hjem, der skal bydes velkommen.

7. Eventuelt

Steen gav en kort orientering omkring Landsby Make over

Referent: Pia Kolle og Steen Hjorth