Trae

Til stede: Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Kasper Skov Jensen, Ina Myrhøj, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen, Inge Kuhlmann, Pia Kolle, Poul Kjellberg

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 1. Evt. bemærkning til referat af møde 5/10 og bemærkning til to-do-liste.
  Der var ingen bemærkninger til referat.
  To-do-liste: 5 e) Lene mangler at give besked om, hvor vidt Peter G. kan være julemand den 28/11.

 1. Nyt fra formand og kasserer.

Detaljeret økonomisk oversigt gives på næste møde.

 1. Opsamling på afholdte arrangementer.

a) Opsætning af nye legeredskaber i Hindsholm Legepark.

De senest 3 indkøbte redskaber er nu alle sat op. Steen melder ”byggeriet” færdigt og finder ud af godkendelse og hvem, der skal betale for byggetilladelsen.

b) Vælgermøder.
Tilfredsstillende gennemført på Hindsholmskolen den 26/11.

 1. Kommende arrangementer/aktiviteter.
  a) Fællesspisning den 17/11.

Vi afprøver det nye med tilmelding via Tina Hansens MobilePay. Karsten kan ikke deltage, så Pia og Tina tager imod ved indgangen. Steen igangsætter omtale af arrangementet på Facebook, A-buk, Min Købmand, hjemmeside ……


b) Juletræ 2021
Se aftaler i to-do-liste. Træet sættes op lørdag den 27/11 kl. 10.


c) Hindsholm-Magasin nr. 4/2021
Kan afhentes hos Steen fra torsdag den 25/11 kl. 14.

 1. Generalforsamling 2022.
  Afholdes tirsdag den 25. januar. Er annonceret i det kommende Hindsholm-Magasin.
  På næste bestyrelsesmøde (12/1 hos Pia) fremlægges regnskab og vi kigger på valg.

 1. Viden om tilflyttere til vores område.
  Brug for flere pakker udover det antal (6) der aftaltes på sidste møde. Pia/Lene bedes huske at give besked, når kasserne er klar til afhentning.

 1. Eventuelt.
  Tina spørger til om nogen kender til planer om cykelsti mellem Salby og Mesinge (aftalt i forbindelse med budgetforlig 2022). Steen kontakter kommunen og beder om, at vi om muligt involveres i processen.

 

Næste møde er den 12/1 2021 kl. 19:30 hos Pia.

 

Referent: Steen Hjorth