Trae

 

Til stede: Karsten Kørting Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Hans Henrik Olesen, Steen Hjorth, Kasper Skov Jensen, Poul Kjellberg, Tina Hansen og Sanne Harhorn

Afbud: -

 

 

0. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

 

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (findes på www.mesinge.dk) samt to-do-liste nr. 2

Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste møde.

 

Gennemgang af to-do listen.

 

2. Nyt fra kassereren...... herunder status på medlemstal.

Medlemstallet er pt. 115 private (inkl. 5 gratister)

 

3. Medlemstal. Er det nuværende medlemsantal tilfredsstillende? Kan/skal vi gøre noget?

Tina vil lave et indlæg på Facebook med information om hvad Mesinge Lokalråd laver og arrangerer.

 

4. Afholdte arrangementer:

4.1 Fællesspisning 2/5 var endnu en hyggelig aften. Der var nogle som havde tilmeldt sig både ved at betale via MobilePay og ved at ringe til Tina, så der var meldt et større antal deltagere til Diana end der kom, hvilket gav et underskud. Tilmeldingsfristen ændres fremover til torsdag før arrangementet, og alle skal tilmelde sig til Karsten eller via MobilePay.

 

5. Kommende arrangementer:

5.1 Skt. Hansaften 23/6 – Kasper holder øje med hensyn til forbud mod afbrænding. I så fald bliver det aflyst.

Der skal annonceres på Facebook og sættes et opslag op ved Min Købmand. Bålet tændes kl. 21:00 ved Esterhøjvej i Mesinge. Pia laver opslag.

 

5.2 På-tur-med-de-lokale 16/8

Der skal laves et opslag som hænges op ved Min Købmand. Steen laver det og lægger også på Facebook. Arrangementet er for medlemmer af Mesinge Lokalråd og deadline for tilmelding er den 9. august.

 

5.3 Holmens Dag. Vores input til program og afvikling (styregruppen mødes 8/6)

Steen berettede omkring status på arrangementet. Temaet for Holmens dag er ”Her hvor vi gror”. Det afholdes på sportspladsen i Mesinge. Endeligt program færdiggøres så det kan annonceres i Hindsholms Magasinet.

 

6. Viden om tilflyttere

Der er blevet afleveret en velkomstpakke til nye beboere på Rosengården.

Salg af Esterhøjvej 4 er sket og Kjellberg skal forbi med en velkomstpakke.

7. Eventuelt

Hans-Henrik ønskede at hastigheden ændres til 40 km i timen ud af Fyns Hovedvej specielt omkring Min Købmand og ud mod Fyns Hoved. Steen vil prøve at undersøge det.

 

 

Referent: Pia Kolle