Trae

Til stede: Inge Kuhlmann, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Kasper Skov Jensen, Poul Kjellberg, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Godkendelse af referat af møde 19/5.
  Godkendt

Evt. bemærkninger til to-do-liste nr. 2 - 2021
ad pkt 4a Henvendelse til kommunen vedr. fartkontrol i Mesinge sker først efter sommeren.

ad pkt. 5c Igangsættelse af samling af legehus vil ske hen over sommeren. Endnu ikke modtaget byggetilladelse fra kommunen.

ad pkt. 6a Der er taget initiativer vedr. parkering ved Mesingeskolen – men der skal følges op på vores henvendelse.

Godkendelse af referat af generalforsamlingen 17/6.

I afsnittet vedr. beretning er medlemstallet angivet til 18. Det skal være 118.

Godkendt.

 1. Konstituering.

Der blev foretaget fgl. konstituering:

Formand: Steen Hjorth

Kasserer: Karsten K. Hansen

Sekretær: Pia Kolle

Steen gør opmærksom på, at vi i løbet af den kommende tid, skal have en snak om, hvordan Lokalrådet skal forberede sig på, at der på et tidspunkt skal findes afløsere for f.eks. formand og kasserer.

Kerteminde Landsbyråd:

Repræsentant: Steen Hjorth – suppleant: Tina Hansen

Hindsholmudvalget:
Karsten K. Hansen, Kasper Skov Jensen og Steen Hjorth

 1. Gennemgang af forretningsorden.
  Forretningsordenen gennemgået. Ingen ønsker om ændringer.

 1. Fastsættelse af aktiviteter resten af året.
  Bestyrelsesmøder: 24/8 (Ina), 14/9 (Poul), 3/11 (Tina), 12/1 (Pia)

Fællesspisninger: ti 28/9, on 17/11 og ti 25/1

Generalforsamling: ti 25/1

Se endvidere to-do-liste nr. 3 – 2021

 1. Holmens Dag og Høstmarked 2021.
  Orientering om den igangværende planlægning givet.
  Der udsendes snarest oversigt over de arbejdsopgaver, der skal bruges hjælp til løsning af – og Lokalrådets medlemmer bedes oplyse, hvad man har mulighed for at hjælpe til med.

 1. Landsby Make Over 2021.
  Steen kunne oplyse, at der fortsat kun er modtaget to ansøgninger – fra Kølstrup og Midskov. Projektet i Midskov går ud på at bygge en bro ved ”Midskov Havn”. Tilladelse modtaget fra kommunen, men denne er dog sat i bero grundet en indsigelse fra Dalbybugten amba. Tilladelsen kan først gives efter at ansøgningen er genbehandlet i Kystdirektoratet.

Der efterlyses fortsat flere lokale projekter.

 1. Nye tilflyttere.
  Umiddelbart ikke kendskab til nye borgere i vores område.

 1. Eventuelt.
  Intet at referere.

Referent: Steen Hjorth