TraeTil stede: Tina Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Hans Henrik Olesen, Steen Hjorth, Kasper Skov Jensen, Lene Gommesen og Poul Kjellberg

Afbud: Karsten Kørting Hansen

 

0. Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger.

 

1. Evt. bemærkninger til seneste referat (17/5-2022) samt gennemgang af to-do-liste nr. 2

Ingen bemærkninger.

 

2. Ajourført medlemsliste og økonomioversigt (Steen i Karstens fravær)

Begge dele blev gennemgået.

 

3. Afholdte arrangementer

Skt. Hansbål 23/6 i Mesinge – der var fint fremmøde.

Holmens Dag 3/9. Der har været evalueret efterfølgende. Konklusionen blev, at det var et godt arrangement, et godt sted at holde det. Fint fremmøde. Der var stemning for at det rokerer til nyt sogn. Næste år bliver det Mesinge, der skal afholde det. Lotteriet giver godt. Kr. 21.500 blev den samlede indtægt. Kr. 22.800 i udgifter. Underskuddet dækkes af de deltagende byer.

Fællesspisning 27/9 hvor der blev serveret flæskesteg og brun sovs med kartofler. Der var ikke det helt store fremmøde, men maden var god. Dejligt at der er hjælpende hænder med oprydning og opvask.

4. Kommende arrangementer/aktiviteter:

Fællesspisning 15/11 skal annonceres – Pia og Tina tager sig af det. Der serveres forloren hare. Annonceres på Facebook og ved Min Købmand. Deltagerpriserne bliver de samme, men fremover vil prisen blive kr. 100 for medlemmer og kr. 110 for ikke medlemmer.

Juletræ i Mesinge. Søndag den 27. november kl. 16:00 tændes det. Og Lene sørger for julemand, Tina sørger for gløgg og godteposer og småkager. Kasper sørger for træ, og kontakter skolen for at høre om de vil levere strømmen. Der er timer på, så lyset er kun tændt i de mørke timer.

Møde mellem Hindsholmskolen m.fl. og lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm. Der har været afholdt møde og man blev enige om, at skolerne og lokalrådene skal være mere synlige. Mandag den 23. januar 2023 indkalder skolen alle lokalråd for at mødes og snakke om et fremtidigt samarbejde. Der er mødepligt.

Udbringning af Hindsholm-Magasin nr. 4 skal være ude senest den 26. november 2022, og de kan afhentes hos Steen senest torsdagen før. Der er nemlig annonceret i bladet omkring juletræstænding søndag den 27. november kl. 16:00.

 

5. Holmens Dag 2023.

Arrangementet skal afholdes i Mesinge sogn. Vi foreslår, at det afholdes på pladsen foran kirken og over på skolens parkeringsplads. Scenen kunne stå på græsarealet ved skolen/vejen ved kirken. Der skal lige tjekkes op på om der bliver lukket i forbindelse med vejarbejdet i Mesinge. Kasper, Karsten og Steen deltager i planlægningsgruppen.

6. Mesinge og evt. deltagelse i BLUP (Bæredygtig Lokal Udviklings Proces)?

Det er tanken, at der skal nedsættes en styregruppe på omkring 4 personer, som vil kigge på de 17 emner, som FN har lagt op til vil give en bæredygtig landsby. På BLUP.dk kan der læses mere om emnerne. Steen har tidligere haft lagt noget op på Facebook. Der afholdes digitalt infomøde på BLUP.dk den 7. november 2022 kl. 20:00-21:30 om bæredygtig lokal udviklingsproces. Steen sender link til tilmeldingssiden.

7. Velkomstpakker? Nye tilflyttere.

Lene har delt ud ved de nye i Taarup. Pia skal ud med 2 velkomstpakker.

8.Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

 

Referent: Pia Kolle