Trae 

Til stede: Ina Myrhøj, Pia Kolle, Hans Henrik Olesen, Steen Hjorth, Poul Kjellberg, Sanne Harnhorn og Karsten Kørting Hansen, Kasper Skov Jensen og Tina Hansen

 

0. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

 

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (findes på www.mesinge.dk) samt to-do-liste nr.

Ingen bemærkninger. Steen henviste dog til punkt 4 i referatet, som skal tages med til mødet med Kerteminde Kommune.

 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 23/1

Referatet blev godkendt.

 

3. Godkendelse af forretningsorden

Iflg. Vedtægterne skal bestyrelsen godkende gældende forretningsorden, som blev godkendt.

 

4. Konstituering

Valg af:

Formand blev Steen Hjorth

Kasserer blev Karsten Kørting Hansen

Sekretær blev Pia Kolle

Repræsentant til Kerteminde Landsbyråd blev Steen Hjorth og Tina Hansen som suppleant.

Repræsentanter til Hindsholmudvalget blev Steen Hjorth, Kasper Skov Jensen og Karsten K. Hansen.

 

5. Arbejdsopgaver 2024

Her henvises til ajourført to-do-liste nr. 3 efter dette møde.

 

6. Borgermøde i Mesinge

Den 24. april 2024 bliver der indkaldt til borgermøde for Mesingeborgere. Det afholdes i forsamlingshuset, og lokalrådet planlægger arrangementet. Sammen med uddeling af Hindsholmmagasinet gives information om borgermødet til beboerne i Mesinge by.

 

7. Evt. nye tilflyttere

Karsten skal byde nye lejere velkommen. Pia sørger for at Karsten får velkomstbrev til de nye lejere.

 

8. Eventuelt

Landsbyrådet har besluttet, at der den 20. april 2024 afholdes den årlige fællesskabskonference i Holmens Hus. Mere herom følger.

 

Bestyrelsen mødes igen torsdag den 1. februar 2024 på Nymarksskolen kl. 16:30/18:00 til møde med Kerteminde Kommune.

 

Hans Henrik oplyste, at hjemmesiden trænger til en opdatering.

 

Referent: Pia Kolle