Til stede: Karsten Kørting Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Hans Henrik Olesen, Steen Hjorth, Kasper Skov Jensen, Poul Kjellberg og Sanne Harhorn

Afbud: Tina Hansen

0. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (findes på www.mesinge.dk)

Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste møde.

2. Godkendelse af referatet af Generalforsamlingen d. 31/1 2023

Der var ingen bemærkninger til referatet, som herefter er godkendt – Steen får godkendt referatet af dirigenten.

3. Godkendelse af forretningsorden for Mesinge Lokalråd (vedhæftet)

Forretningsordenen blev vedtaget.

4. Konstituering jf. Forretningsordenen

Steen Hjorth blev valgt til formand

Karsten Kørting Hansen blev valgt til kasserer

Pia Kolle blev valgt til sekretær.

Landsbyrådet bliver repræsenteret at Tina Hansen og Steen Hjorth.

Hindsholmudvalget består af Steen Hjorth, Karsten Skov Jensen og Kasper Kørting Hansen.

5. Kommende arrangementer:

5.1 Fællesspisning

Fællesspisninger i det kommende år er planlagt til at afholdes i foråret den 14. marts og den 2. maj 2023. I efteråret er der planlagt den 26. september og den 7. november 2023. I 2024 er der planlagt fællesspisning den 23. januar i forbindelse med generalforsamlingen.

Fællesspisningsudvalget er Pia, Tina og Ina. Tina har kontakten til Diana, som laver mad til fællesspisningerne.

5.2 Affaldsindsamling 24/3

Vi er tilmeldt Naturfredningsforeningens affaldsindsamling.

Der bliver arrangeret opsamlingssteder i Mesinge, Midskov og Salby fra kl. 16:00 til 18:00.

5.3 Holmens Dag (1. styregruppemøde afholdes den 8/2)

I år bliver Holmens Dag den 2. september 2023 i Mesinge.

6. Planlægning af arrangementer i 2023 - og fordeling af arbejdsopgaver.

Steen udleverede en to-do liste som bestyrelsen gennemgik.

På aftenens møde blev de kommende møder planlagt som følger:

onsdag den 19. april 2023 hos Karsten Kørting Hansen

onsdag den 7. juni 2023 hos Pia Kolle

onsdag den 9. august 2023 hos Ina Myrhøj

onsdag den 15. november 2023 hos Poul Kjellberg

onsdag den 10. januar 2024 hos Steen Hjorth

Alle møder starter kl. 19:30.

Generalforsamlingen planlægges til den 23. januar 2024 i Mesinge forsamlingshus.

Skt. Hans bål den 23. juni 2023 på Esterhøjvej er Kasper tovholder på. Han får fat i folk i nærområdet til at hjælpe. Poul Kjellberg hjælper også til.

Legeparken har brug for en ny hoppeborg. Steen afventer svar fra kommunen.

På tur med de lokale blev foreslået at blive planlagt til engang i august 2023. Steen, Poul og Kasper vil gerne arrangere en gåtur.

Juletræet tændes den 1. søndag i advent i Mesinge og Kasper og Hans Henrik er ansvarlig for juletræ og tændingen. Tina og Ina sørger for at der bliver købt og pakket lidt godt til ganen.

Nye borgere på Hindsholm får en velkomstpakke med varer eller gavekort fra lokale forretninger. Bor man til leje vil vi byde velkommen med en gratis fællesspisning og et gratis medlemskab på et år.

Pia er ansvarlig for at få indhentet produkter og pakket, så der altid er velkomstpakker til afhentning.

Kasper sørger for at der bliver flaget til konfirmation i Mesinge.

Holmens dag / Høstmarked i Mesinge den 2. september 2023 er Steen, Kasper og Karsten tovholdere på.

7. Eventuelt.

Steen skal sende brev til Karsten omkring opfordring af medlemskab til firmaer.

Velkomstpakker skal være klar til udlevering, og husk at give Karsten besked med navn og adresse på nye borgere.

Kasper har en han skal ud til og Pia/Ina har 2 steder. I Midskov er der 2 lejere som skal have et besøg af Pia eller Ina.

Referent: Pia Kolle