Trae
Referat af bestyrelsesmøde

Til stede: Inge Kuhlmann, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Poul Kjellberg, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen, Kasper Skov Jensen

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Evt. bemærkning til referat af møde 28/6 og bemærkning til to-do-liste.
  Der var ingen bemærkninger til referat.

ad pkt 1 Repræsentanter i Landsbyråd Steen og Tina deltager i næste møde den 27/10

ad pkt. 4 Der har lige været fartkontrol i Mesinge.

 1. Nyt fra formand og kasserer.

Drøftelse omkring bankgebyrer og renter.

Cirka 2.500 kr. om året løber det op i.

Betaling med FI kort opsiges.

130 medlemmer har vi med i foreningen, 8 gratister.

20 firmaer.

 1. Kommende aktiviteter.
  - Næste fællesspisning er den 28/9 2021 og det er aftalt med Diana. Vi forslår en menu med fjerkræ og svampe.

- Konfirmation i Viby kirke den 4/9 2021 i stedet for Mesinge Kirke grundet vandskade. Der skal fortsat flages og Kasper står for at sætte dem op. Der skal være flag op på indkørslerne mod Midskov, Viby og Salby.

- Opsætning af legeredskaber ved Mesinge Skolen. Byggetilladelsen er modtaget og vi skal i gang. Kasper går i gang med at samle legehuset her i weekenden. Gravearbejdet står Martin Kuhlmann for.

- Hoppeborgen er i stykker igen og det er ikke sikkert, at den kan holde, så der skal sikkert en helt ny dug på. Det bliver undersøgt og kommunen kontaktes af Steen.

- Udbringning af Hindsholm Magasin nr. 3/2021. De ligger klar hos Steen Hjorth den 26/8 fra kl. 14:00 i cykelskuret. Ina overtager Pouls rute, da han overtager Heidis.

 1. Orientering om Holmens Dag og Høst- og Håndværksmarked.
  Det flasker sig fint og pt. er der ikke så meget at sige. Der afholdes møde i morgen i gruppen. Kasper er overhoved for Høstmarkedet og Steen står for Holmens dag.

 2. Flexboliger.

I det nye magasin vil der være et tema omkring bosætning. Vi fortsætter med at alle i bestyrelsen modtager en mail, hvis der ansøges om flexbolig.

 1. Viden om tilflyttere til vores område.
  Umiddelbart ikke kendskab til nye borgere i vores område.

 1. Åben for tilføjelser.
  Mødet den 14/9 er slettet i møderunden. Næste møde er derfor den 5/10 hos Poul.

 1. Eventuelt.
  Kassereren er blevet opkrævet kr. 122,45 fra købmanden, som var køb af en kasse øl til underholdning i forbindelse med fejring af Min Købmands jubilæum.

Referent: Pia Kolle