Til stede: Inge Kuhlmann, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Pia Kolle, Poul Kjellberg, Kasper Skov Jensen, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen, Ina Myrhøj

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 1. Evt. bemærkning til referat af møde 24/8 og bemærkning til to-do-liste.
  Der var ingen bemærkninger til referat.
  Gennemgang af to-do-listen.

 1. Nyt fra formand og kasserer.

Møde i Kerteminde Landsbyråd den 27/10 – Steen Hjorth deltager. Tina Hansen kan ikke grundet ferie.

Der står kr. 44.057,- på bankkontoen. Gebyr per kvartal er kr. 506,08. FI-kort ordningen er opsagt.

 1. Opsamling på afholdte arrangementer.
  a) Holmens Dag og Høstmarked den 11/9

Alle i bestyrelsen var enige om, at det skal holdes samtidigt fremover og forslår den første lørdag i september. Steen har udsendt et spørgeskema til de personer, der deltog med en stand. Pt. er der 8 som har svaret tilbage.

Inge har hørt rygter om, at ”folket” gerne ser, det fremover bliver afholdt i Mesinge. Udvalget for Holmens Dag og Høstmarked mødes den 11/10 og evaluerer arrangementet.

b) Fællesspisning den 28/9
Der var 60 spisende og det gav et lille overskud. Vi afprøvede tilmelding og betaling samtidig, hvilket gav en del problemer, da vi oplevede dobbelt tilmeldinger. Næste gang oplyses Tina Hansens nummer til MobilePay ved tilmeldinger. Der skal stå hvor mange voksne og skolesøgende børn i emnefelt.

 1. Kommende arrangementer/aktiviteter.
  a) Fællesspisning den 17/11.

Vi afprøver det nye med tilmelding via Tina Hansens MobilePay. Karsten kan ikke deltage, så Pia og Tina tager imod ved indgangen. Karsten tager pengekassen med til næste møde hos Tina, som aftaler endelig menu med Diana.


b) Juletræ 2021
Kasper har talt med nogle lokale, som gerne vil stille et stort juletræ til rådighed. Han laver aftale med en af dem. Arrangement med lystænding og julemand den 28/11 kl. 16:00. Lene skal høre, om Peter Gommesen vil være julemand. Godteposer laves af Tina.


c) Mesinge Legepark
Inge oplyste, at der er blevet lagt sand i. Hos Inge står der legehus og rør m.m. ligger hos Heidi. Søndag den 17/10 kl. 11:00 skal der sættes legeredskaber op. Tina, Kasper og Jan er sikre på at komme. De finder ud af om der skal være flere.


d) Hindsholm-Magasin nr. 4/2021
Det skal deles ud i starten af december. Steen fik input til artikler til magasinet.

 1. Viden om tilflyttere til vores område.
  Inge skal bruge 5 velkomstpakker. Karsten skal bruge 1 velkomstpakke.

Lene og Pia får lavet 10 velkomstpakker.

 1. Åben for tilføjelser.
  Landsbyrådet laver 2 vælgermøder – den 12/10 og 26/10. Kasper sætter stole op til den 26/10 kl. 18:00.

 1. Eventuelt.

 

Næste møde er den 3/11 2021 kl. 1:30 hos Tina Hansen.

 

Referent: Pia Kolle og Steen Hjorth