Deltagere: Inge Kuhlmann, Steen Hjorth, Henrik Aagaard Nielsen, Karsten K. Hansen, Ole Andersen, Karen Boll (referent)  Afbud: Ulla Pedersen

1.Godkendelse af referat fra sidste møde, den 27. oktober 2010.

Referatet blev godkendt