affald 2015Fredag den 17/4 brugte 9 personer i Mesinge, 10 personer i Salby, 9 personer i Midskov/Gabet og 3 personer ved Dalbybugten et par timer til at samle affald op rundt omkring i sognet. Desuden havde personale og elever på Hindsholmskolen brugt også brugt nogle timer til at samle affald ind.
 
Måske synes vi ikke, at der til dagligt flyder med affald rundt omkring os - men ikke desto mindre blev der på under 2 timer indsamlet i alt ca. 150 kg. blandet affald og ikke færre end 250 øl- eller sodavandsdåser!!!!
 
Stor tak til de ca. 50 personer, som samlede affald og som dermed er med til at gøre Mesinge med opland til et dejligt sted at bo.
 
- og til alle jer, der af vanvare kom til at smide affald (øldåser, plastik....) ud af bilvinduet: VÆR VENLIG AT TAGE DIT AFFALD MED HJEM OG BRUG SKRALDESPANDEN!!! TAK.

Til stede:    Karsten K. Hansen, Inge Kuhlmann, Poul Kjellberg, Tina Hansen, Søren Nielsen, Steen Hjorth
Afbud:    Eddie Rasmussen og Lene Gommesen

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde + gennemgang af to-do-listen.
Referatet godkendt.
To-do-listen: Ingen bemærkninger.

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2015.
Referatet godkendt.
Bemærkninger: Vi skal huske at meddele navneændring i CVR-registret (Steen) og vi skal undersøge muligheden for at få sat nogle bænke op ved cykelstien rundt om Mesinge. I den forbindelse kontakter Steen snarest foreningerne, som var med til at arrangere Mesinge Sommerfest og forhører om den mindre sum, der er opsparet, vil kunne anvendes til formål i Mesinge – f.eks. bænke eller flag.

Pkt. 3 Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens virke.
I forhold til forretningsordenen for 2014 ændres overskriften ”Forretningsorden for Mesinge Lokalråd” og teksten i pkt. 1, 2. linje ændres til ”Det konstituerende møde ledes af det medlem, der har længst anciennitet”. Forretningsordenen godkendt.

Pkt. 4 Konstituering jf. forretningsordenen.
Flg. konstituering besluttes for 2015:
Formand: Steen Hjorth
Kasserer: Karsten K. Hansen
Sekretær: Steen Hjorth
Medlem af Kerteminde Landsbyråd: Steen Hjorth
Medlem af styregruppen vedr. Holmens Hus: Inge Kuhlmann

Pkt. 5 Arbejdsopgaver og opgavefordeling for 2015.
Fremgår af TO-DO-LISTE nr. 2 – 2015.
Eddie og Lene vil blive påført listen, når det besluttes, hvilke opgaver de skal medvirke til at løse.
    
Pkt. 6 Eventuelt
Intet af referere.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.