Mesinge Lokalråd inviterer til en hyggelig aften i godt selskab med familie, venner og naboer.

 Pitza

Velkommen til
ITALIENSK AFTEN

 

 

 

Pris for voksne medlemmer 90 kr. og skolesøgende børn betaler 40 kr. Ikke skolesøgende børn deltager gratis. Hvis man IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man en 10’er ekstra pr. person – voksen som barn.

Tilmelding (gerne pr. SMS) SENEST 26/4 til en af følgende:

Tina Hansen (28 14 19 10), Karsten K. Hansen (30 33 67 22),
Poul Kjellberg (30 13 20 56), Inge Kuhlmann (28 73 18 80),

Søren Nielsen (20 46 08 75), Pia Kolle (22 76 10 99), Lene Gommesen (27 29 00 77), Heidi Simonsen (30 89 15 30), Steen Hjorth (21 43 07 26).