Invitation
til fællesspisning
i Mesinge Forsamlingshus
tirsdag den 8/10 kl. 18.00

Mesinge Lokalråd inviterer til en hyggelig aften i godt selskab med familie, venner og
naboer.


 

Velkommen til
”UNGARSK” AFTEN
- med kød fra Sybergkvæg…..

Gulash


Pris for voksne medlemmer 90 kr. og skolesøgende børn betaler 40 kr. Ikke skolesøgende børn deltager gratis. Hvis man IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man en 10’er ekstra pr. person – voksen som barn.

Tilmelding (gerne pr. SMS) SENEST 4/10 til en af følgende:

Tina Hansen (28 14 19 10), Karsten K. Hansen (30 33 67 22),
Poul Kjellberg (30 13 20 56), Inge Kuhlmann (28 73 18 80),
Pia Kolle (22 76 10 99), Lene Gommesen (27 29 00 77), Heidi Simonsen (30 89 15
30), Steen Hjorth (21 43 07 26).