Så er det igen tiden, hvor Mesinge Lokalråd opfordrer alle til at give en hånd med, når vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening indsamler noget af det affald, som er endt i naturen – men ikke hører hjemme der. Mesinge Lokalråd samler affald på gader og stræder i Mesinge, Salby og i Midskov/Gabet.

Årets affaldsindsamling finder sted  fredag den 24. marts kl. 16 – 18.

Tilmeld dig hos den person/det sted, hvor du vil give en hånd med.

Mesinge:                      Poul Kjellberg (30132056), Karsten K.  Hansen (30336722)

Salby:                          Tina Hansen (28141910)

Midskov/Gabet:          Pia Kolle (22761099), Kasper Skov Jensen (21627118), Ina Myrhøj (29922827) eller Steen   
                                      Hjorth (21430726)

Efter veludført dåd er Lokalrådet vært ved en lille forfriskning.Efter affaldsindsamling