Tirsdag den 8. marts kl. 18.00 Fællesspisning

Menu: Skinke og flødekartofler

Pris (medlemmer): Voksne 90 kr., skolesøgende børn 45 kr.
Ikke medlemmer betaler 10 kr. ekstra
Tilmelding og betaling via MobilePay 71445
eller til: Tina Hansen, tlf. 28141910 (betaling v/indgang) senest fredag den 4/3.

Og

tirsdag den 8/3 kl. 19.15 Generalforsamling.

Som tidligere meddelt er generalforsamlingen grundet Corona-situationen flyttet fra 25/1 til 8/3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne.