Tilstede: Steen Hjorth, Karsten K. Hansen, Søren Nielsen, Inge Kuhlmann, Poul Kjellberg, Pia Kolle, Heidi Simonsen

Ikke til stede: Tina Hansen, Lene Gommesen

0: Godkendelse af dagsorden: Ingen bemærkninger.

1: Evt. bemærkninger til referat (www.mesinge.dk) og gennemgang af to-do-liste nr. 4/2019:

Har talt med Hans Henrik Olesen og Tom Foged. De vil gerne se og gennemgå lokalplanerne for Mesinge.

Møde vedr. skiltet til Legepladsen er ikke planlagt endnu mellem Tina, Steen og Lene.

2: Evt. nyt fra kasserer (medlemstal,  økonomisk status) og fra formand (forsikring): 43911 kr. på kontoen i skrivende stund. Heraf ca. 20.000 reserveret til ”Udviklingsplan Hindsholm”. Der er 122 medlemmer på nuværende tidspunkt, 6 foreninger og 17 firmaer.

Der er nu lavet en erhvervsansvarsforsikring for bestyrelsen i lokalrådet. Så vi er dækket ind, når vi laver f.eks. arrangementer. Hvis der er personer der hjælper lokalrådet i ovenstående, er disse personer også dækket ind.

3: Afholdte arrangementer:

13/4 Musikalsk eftermiddag. Forløb. økonomi.......

Der var ikke så mange fremmødte desværre. De der var mødt op, havde en hyggelig eftermiddag. Vi fik et overskud på 285 kr.

29/4 Foredrag med Jens Andersen, Forløb, økonomi....... kr. 557 kr. i overskud.

Her var 120 solgte billetter, så en god og spændende foredragsaften.

5/5 Flagning ifm. Konfirmation, Søren og Inge stod for at sætte dem op og tage dem ned igen. Der skal skaffes nye knopper til toppen af flagene. Nogle er gået itu.

30/4 Fællesspisning. Det var en god aften, over 75 fremmødte og den italienske mad var populær og smagte alle.

4: Kommende aktiviteter:

Uddeling af Hindsholm-Magasin nr. 3/2019. Nu er tiden til at der igen deles der ud til sommerhusene, det står kirkerne for. Lokalrådet ud til fastboende. Magasiner kan afhentes hos Steen fra den 17/5 om morgenen – og skal være uddelt senest 1 uge efter.

Praktisk hjælp til Holmens Dag. Flagopsætning: Inge og Poul vil gerne stå for dette. Pia og Inge vil gerne stå vagt fra kl. 9 – 12 i madteltet.

Skt. Hans Bål i Mesinge. Det starter kl. 21. Søren og Arne gør bålet klar.

På-tur-med-de-lokale 14/8. Tårup-tur. De lokale fra området fortæller og vi håber på en god tur.

4: Vejinspektion - hvordan og hvornår? Opfordringen fra kommunen var at lokalrådet ser på vejenes beskaffenhed. Hvis der er huller og lign. meldes dette ind til kommunen. Vi ser på dette til augustmødet og melder derefter ind om vejene i sognekommune.

5: Velkomst til nye borgere. Sidste nyt. Nu er alle spurgt og 6 positive tilkendegivelser til at være med i en velkomstpakke. Hvad gør vi nu? Vi har det på som punkt hver gang, vi har møde. Hvis der er nye tilflyttere, kører en fra lokalrådet ud og henter til kurven. Pia laver et oplæg, hvad der skal stå i brevet til vores nye tilflyttere. Som lokalråd sørger vi for at samle ind fra de 6 sponsorer og kører ud med kurven.

6: Eventuelt. Søren har besluttet sig for at trække sig som medlem af lokalrådet. Han vil dog stadig stå for Sankt Hans Aften og uddeling af næste Hindsholmmagasin. Beslutningen beklages af det øvrige lokalråd – men tages til efterretning.

Vi har talt om at skaterbanen skal nedlægges. Den store skaterrampe er ødelagt, der er hul i den. Heidi spørger om Mesingeskolen vil have de små ramper stående i deres skolegård eller evt. om Hindsholmskolen vil have dem. Vi undersøger dette nærmere og tager det op på næste møde angående nedtagelsen af den store rampe.

Referent: Heidi Simonsen