Tilstede: Steen Hjorth, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Poul Kjellberg, Pia Kolle, Lene Gommesen, Heidi Simonsen

Ikke til stede: Søren Nielsen, Inge Kuhlmann

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt/ingen bemærkninger.

 2. Evt. bemærkninger til referat og to-do-liste: Der mangler stadigvæk at afholdes

et møde for opsætning af skilt til Legeparken.

 1. Nyt fra formand/kasserer: Lige nu er 121 private medlemmer, 6 foreninger, 17 firmaer tilmeldt vores lokalråd.

 2. Afholdte arrangementer:

4.1 Fællesspisning den 26/3: Ikke så mange tilmeldte, der mødte dog en del nye mennesker op og det var en dejlig aften.

4.2 Affaldsindsamling den 29/3: Der mødte en del op de forskellige steder. I Midskov var der mødt 7 personer op, i Mesinge mødte 13 op, i Salby 14 voksne og 12 børn og 2 mødte op i Dalby bugten. Der blev samlet i alt: 260 kg affald og 150 dåser.

 1. Kommende arrangementer:

5.1 Musikalsk eftermiddag d. 13/4: Pt. er der solgt 24 billetter, vi håber, der er lidt flere, der køber billetter i løbet af ugen. Vi glæder os til en god eftermiddag med de musikalske/kunstneriske indslag.

  1. Foredrag med Jens Andersen d. 29/4: Pt. er der solgt 66 billetter, så det tyder på en god og oplevelsesrig aften med Jens Andersen. Steen skriver ud ca. en uge før og der melder lokalrådet så tilbage omkring hjælpen til afholdelse af denne aften. Der overvejes at købe en trådløs mikrofon til arrangementet. Dette indkøb deles evt. med forsamlingshuset.

 1. Fællesspisning d. 30/4: Vi håber mange møder op denne dag. Vi tager den lidt på rutinen og hjælper alle til.

 2. Holmens Dag. Orientering og aftaler om hjælp før, under og efter: Der er stadigvæk ikke mange foreninger tilmeldte, det er meget ærgerligt, planlægningsrådet håber stadig på, at foreningerne kommer på banen og har lyst til at deltage. Det bliver brug for nogle folk, der har tid til at hjælpe med opsætning og nedtagning, samt hjælpe på selve dagen. Steen giver besked, hvad der skal hjælpes med, når den færdige hjælpe-plan for Holmens dag er klar.

 3. Velkomst til nye borgere. Nyt indhold i pakke. Oplæg: Pia: Har fået spurgt mange af de lokale forretninger og de vil gerne være med, det er bl.a. Min Købmand, Nybro frugt, Syberg Kvæg, Svalehøj og Bebe Juletræer, alle var positive for at give et sponsorat til pakken der udleveres til vores nye beboere. Pia arbejder videre og spørger Lisser fra Holmens Krambod, Tropica og Inge Kuhlmann, Kirkeladen og Rosengaardens gårdsalg.

 4. Nyt fra Kerteminde Landsbyråd: Der blev holdt møde den 9. april og her blev det meddelt, at der er 3 kommende opgaver for lokalrådet m.fl. Opgave 1: Der skal gennemgås lokalplaner for Mesinge by. Her skal der bruges folk, der har forudsætninger for at kunne klare denne opgave.

Opgave 2: Her skal lokalrådets folk køre ud og se på områdets vejes beskaffenhed, derefter skal de dårligste veje meldes ind til kommunen, så disse kan istandsættes. Opgave 3: Er det en god idé at etablere nogle ”To minus vej” i vores område, dette løses også af lokalrådet.

 1. Eventuelt: Der skal flages for konfirmanderne i Mesinge kirke den 5. maj. Vi spørger Søren, om han har mulighed for at sætte flag op til denne festdag foran kirken.

Referent: Heidi Simonsen