Deltagere: Karsten K. Hansen, Heidi Simonsen, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Pia Kolle, Steen Hjorth

Afbud: Inge Kuhlmann, Lene Gommesen, Tina Hansen

0. Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra sidste møde (9/1) og to-do-liste nr. 1/2019
Ingen bemærkninger til referatet. To-do-listen gennemgået og ajourført.

2. Nyt fra kassereren.

Ny medlemsliste udleveret.

Aktuel kassebeholdning: 37.942, hvoraf ca. 20.000 er midler reserveret til Udviklingsplan Hindsholm.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 22/1.
Det udsendte referat godkendt.

4. Konstituering og godkendelse af forretningsorden.
Forretningsordenen gennemgået. I pkt. 1 erstattes valg af repræsentant til Holmens Hus til valg af repræsentanter til Hindsholmudvalget. Forretningsordenen for 2019 godkendt.

Konstituering 2019:
Formand: Steen Hjorth, Kasserer: Karsten K. Hansen, Sekretær: Heidi Simonsen

Repræsentant i Kerteminde Landsbyråd: Steen Hjorth
Repræsentanter i Hindsholmudvalget: Steen Hjorth, Karsten K. Hansen og Heidi Simonsen

5. Planlægning af aktiviteter i 2019.


5.1 Faste aktiviteter:

Bestyrelsesmøder (onsdage): 13/3 (Lene), 10/4 (Poul), 8/5 (Inge), 21/8 (Søren), 25/9 (Heidi), 6/11 (Tina) og
8/1 2020 (Karsten).

Generalforsamling: tirsdag 21/1 2020.

Fællesspisninger (tirsdage): 26/3, 30/4, 8/10, 19/11 og 21/1 2020.
Affaldsindsamling: fredag d. 29/3
Skt. Hansbål: søndag d. 23/6

Juletræ: Tænding søndag den 1/12.
Udbringning af Hindsholm-Magasinet: uge 8-9, 20-21, 34-35, 47-48

5.2 Fælles aktiviteter:
Holmens Dag: lørdag d. 1/6
Høstmarked: søndag den 1/9
På-tur-med-de-lokale: Vi lægger billet ind på onsdag den 14/8.

5.3 Nye aktiviteter:
Musikalsk eftermiddag: lørdag d. 13/4 (se pkt. 6)
Heidi foreslår et (børne)loppemarked engang i efteråret.

6. Musikarrangement 13/4.
Datoen ok for musikere og maler, men desværre viste det sig, at Forsamlingshuset ikke var ledigt (selv om det var det ifgl. deres kalender). I stedet arbejder Steen nu på at låne skolen til arrangementet. Det besluttes, at interesserede skal tilmelde sig arrangementet.
Hvis vi får OK fra skolen arbejder vi videre. Fgl. giver umiddelbart tilsagn om at kunne deltage 13/4: Tina, Poul, Karsten, Heidi, Steen. Hvis andre kan deltage, bedes dette meddelt til Steen, som indkalder til et senere planlægningsmøde (medio marts).
Arrangementet annonceres i det kommende Hindsholm-Magasin, Facebook og omtale i Kj. Avis, Kerteminde Ugeavis.
Entre: Voksne 100 kr., børn 50 kr.

7. Udbringning af næste Hindsholm-Magasin.
Magasinet vil være klar til afhentning fredag den 22/2 – og skal være uddelt senest 28/2.
Heidi og Helene (Vasser) kan involveres i omdelingen i Mesinge – mod at de nuværende uddelere kontakter dem.
Carsten Pedersen har tilbudt stadig at give en hånd med i Salby. Tina aftaler med ham.

8. Åben for tilføjelser.

Ingen tilføjelser.

9. Eventuelt.
Intet af referere.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.