Til stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Pia Kolle, Carsten Pedersen, Lene Gommesen, Steen Hjorth

0. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

1. Evt. bemærkninger til seneste referat og to-do-liste.

Ingen bemærkninger til referat.

Ad to-do-listens pkt. 5e) juletræ, meddelte Steen, at han har været I kontakt med Steen Nonved og meddelt, at vi ikke får brug for juletræ fra ham I år.

2. Nyt fra kasserer m.fl.

Steen orienterede, at han efter at have modtaget kommentarer fra lokalrådets medlemmer, havde meddelt kommunen, at Mesinge Lokalråd ikke havde indvendinger mod evt. nedrivning af ejendommen Mesinge Bygade 28, som tidligere er erklæret bevaringsværdig.

Steen orienterede ligeledes om henvendelse fra borger på Tavlundsvænget, som ønskede at opsætte et spejl for at forbedre oversigten ved udkørsel fra Tavlundsvænget på Tavlundsvej. Kommunen var efterfølgende ude og besigtige forholdene og mener, at forholdene i første omgang kan bedres ved en klipning af hæk.

Karsten udleverede ajourført medlemsliste.

Der er p.t. en kassebeholdning på ca. 21.113 kr. på bankbogen (incl. de puljer, vi administrerer).

3. Udpegning af ”oplevelsesspots”.
På foranledning af henvendelse fra Kerteminde Landsbyråd udpeges følgende lokaliteter som steder – ”opleveleses-spots”, som det kunne være attraktivt for borgere og turister at besøge i Mesinge og omegn:

Gabet, Sybergkvæg og ”bagvejen” til Sybergland, Nybro Most, Svalehøj Highland Cattle, Banestien (Kerteminde-Martofte), Cafe Kirkeladen, Legepladsen v/Mesingeskolen, Mesinge Kirke, og Dalbybugten.

4. Evt. kommentarer til afholdte arrangementer siden sidste møde (12/9).

a) Fællesspisning 25/9. Alt forløb planmæssigt.

5. Kommende arrangementer.

a) Fællesspisning 20/11.

Nyhedsbrev er udsendt. Der er ophæng opslag ved ”Min Købmand” og invitationen er lagt på hjemmesiden. Desuden lægges den på Facebook (Steen) og der er opstillet A-bukke foran Forsamlingshuset. Steen overvejer en notits i Kj. Avis. Husk besked til Tina om tilmeldinger senest 16/11. Opstilling m.m. starter kl. 17.

b) Uddeling af Hindsholm-Magasin.

Det nye nummer af Hindsholm-Magasinet kan hentes hos Steen fra fredag den 23/11 om eftermiddagen. Uddeling senest fredag den 30/11.

c) Juletræstænding 2/12.

Søren sørger for at træet fælles. Rejsning lørdag den 1/12 kl. 09.00 (Søren, Karsten P., Carsten K. og Poul). Forhåbentlig med hjælp fra Leif Kuhlmann. Steen afleveres lyskæder m.m. til Søren.

Tænding søndag kl. 16.00. Peter Gommesen er julemand, Søren laver godteposer, Inge ansvarlig for traktement, Tina sørger for musik og sange. Steen sender mail rundt og forhører, hvor mange som er interesserede i fælles afslutning i Kirkeladen. Pia undersøger spisemuligheder og priser og meddeler dette til Steen.

d) Holmens Dag 2019.
Det er besluttet, at næste års aktivitet skal finde sted lørdag den 1. juni.

6. Eventuelt.

a) Gadekæret i Mesinge trænger snart til at få klippet siv. Steen kontakter kommunen herom.

b) Forslag fra Kåre Harhorn om fremstilling og opsætning af skraldespande, som man let kan komme affald i. I første omgang evt. forsøg ved Salby. Steen kontakter Kåre for at høre mere om idéen.

Carsten P. meddeler, at han ønsker at fortsætte som suppleant efter den kommende generalforsamling.

6. Næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 9. januar hos Pia.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.