Trae

Til stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Karsten K. Hansen, Lene Gommesen, Tina Hansen, Pia Kolle, Steen Hjorth

Afbud: Carsten Pedersen

0. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

1. Evt. bemærkninger til seneste referat og to-do-liste.

Ingen bemærkninger til referat og to-do-listen gennemgået.

Til to-do-listens pkt. 5 f) oplystes, at Karsten har skiftet ”pads” på hjertestarteren i Ndr. Skovpark – og Carsten har fået flyttet hjertestarten fra frysehuset til Mesinge. Regning herfor er betalt – og den nye placering er registreret på www.hjertestarter.dk.

Ad pkt. 5 a) Fællesspisninger. OK gennemførsel af spisningen den 20/3. Der efterlyses bedre mopper, hvis vi skal vaske gulv efter arrangementet.

2. Nyt fra kasserer m.fl.

Karsten udleverede ajourført medlemsliste. Vi er nu samme antal medlemmer som sidste år.

Der er p.t. en kassebeholdning på 1060 kr. og 100.156 kr. på bankbogen (incl. de puljer, vi administrerer).

3. Fællesspisning 24/4.

Spisningen er annonceret i Hindsholm-Magasinet. Desuden laves opslag hos Min Købmand, skilt foran forsamlingshuset og der udsendes nyhedsbrev til abonnenterne af dette. Steen sørger herfor.

Tina aftaler menu med Diana. Alle tilmeldte skal være meddelt Tina senest lørdag den 21. april.

4. Hjælp i forbindelse med udstilling med gamle Hindsholm-malere samt Holmens Dag.

Stor interesse for at udlåne malerier til udstillingen. Næste opgave er at udvælge malerier og kontakte personer, som har tilbudt deres malerier.

En del arbejde må forventes fredag den 25/5 (opsætning af vægge til udstilling samt ophængning af malerier). Desuden skal det forventes, at vi nok skal holde vagt i forsamlingshuset nætterne mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag.

Det skal undersøges, om evt. entre kan gå til legepladsen.

Steen udsender liste over opgaver, der skal løses, så man kan melde sig på.

Angående Holmens Dag forventes der brug for arbejdskraft både i dagene op til den 9. juni, på selve dagen og den 10. juni. Vigtigt at vi alle går ud og ”prikker” folk og får dem til at melde sig som praktiske hjælpere. Der er ophængt en seddel hos ”Min Købmand”, hvor man kan skrive sig på.

Steen udsender liste over opgaver, der skal løses, så man kan melde sig på.

5. Affaldsindsamling 20/4.
Mesingeskolen er klar og samler affald langs jernbanestien.

Plakat fremstillet og ophænges. Lægges endvidere på Facebook og hjemmesiden samt udsendes som nyhedsbrev.

Affald hensættes på p-pladsen ved Mesingeskolen og afhentes af kommunen mandag den 23.4.

Affaldssække udleveret.

6. Forespørgsel om ekstraordinært støtte til Holmens Legepark.

Grundet ekstra tilskud fra Hindsholmskolen og SuperBrugsens Kulturfond er der nu bestilt svævebane, som opsættes sammen med de øvrige rekvisitter fra Kompan. Desværre er der sket en fejl, idet Kompan på først fremsendt faktura for de første rekvisitter, IKKE havde medtaget udgifter til opsætning, er det samlede projekt blevet ca. 30.000 kr. dyrere end budgetteret.

Lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm er derfor blevet opfordret til at give et tilskud på 3-4.000 kr. hver. Endnu er svar herpå ikke modtaget. Mesinge Lokalråd beslutter, at vi gerne vil give lidt ekstra og beslutter, at vi giver det dobbelte af gennemsnittet på de 3 øvrige foreningers bidrag.

Desuden besluttes det at anvende restbeløbet fra den gamle byfestpulje – i alt ca. 4.200 kr.

Endelig foreslås det at lave et lotteri el. lign. i forbindelse med Holmens Dag.

8. Eventuelt.

Intet af referere.

9. Næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 8. august hos Søren.

Referent: Steen Hjorth

 

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.