Til stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Tina Hansen, Pia Kolle, Karsten K. Hansen, Carsten Pedersen, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen

Velkommen til Carsten, som vores nye suppleant.

0. Godkendelse af dagsorden.

Til den udsendte dagsorden tilføjes:

6. Orientering om Holmens Dag 2018

7. Omdeling af Hindsholm-Magasinet 1/3.

8. Orientering om Landsbyfællesskabskonference 17/3.

9. Nyt fra kassereren

Pkt. 1-5 som på udsendte dagsorden.

1. Evt. bemærkninger til seneste referat og to-do-liste.

Ingen bemærkninger til referat og to-do-listen gennemgået.

2. Godkendelse af referat af årets generalforsamling.

Referatet godkendt.

3. Godkendelse af forretningsorden.
Forretningsorden for 2018 godkendt (uden ændringer i forhold til 2017).

4. Konstituering jf. forreningsordenen.

Formand: Steen, Kasserer: Karsten, Sekretær: Steen, Repræsentant i Holmens Hus: Inge, Repræsentant i Kerteminde Landsbyråd: Steen.

5. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2018 og fordeling af arbejdsopgaver:

For resten af 2018 afholdes møder flg. dage: onsdag d. 7/3 (hos Inge), onsdag d. 4/4, onsdag d. 8/8, onsdag d. 12/9, onsdag d. 7/11 og onsdag d. 9/1 2019. Mødesteder aftales på mødet den 7/3.

Arbejdsopgaver fordelt: Se to-do-liste nr. 2/2018.

6. Orientering om Holmens Dag 2018

Kort orientering om det igangværende arbejde givet. Bestyrelsen opfordres til at møde op til det orienteringsmøde, der afholdes tirsdag den 6/2 på Hindsholmskolen. Steen lover at sende udsendt info til fødevareproducenter til Karsten.

I forbindelse med Holmens Dag foretages den officielle åbning af Holmens Legepark. Steen foreslår, at Mesinge Lokalråd i forbindelse hermed donerer et skilt, som kan opsættes over indgangen til Legeparken. Et skilt, som ”Karl Krølle”, Kerteminde har givet tilsagn (men endnu ikke nogen pris) på at lave. Søren tilbyder at sponserer det træ, der skal bruges til skiltet, hvilket vi med tak tager imod. Det besluttes, at Steen aftaler nærmere med ”Karl Krølle”.

7. Omdeling af Hindsholm-Magasinet 1/3.

Tilbud om assistance fra Kåre og Jytte Harhorn og Birgitte Boesen/Hans Erik Jensen om udbringning af magasiner.

Tina kontakter Jytte og Kåre – og Pia kontakter Birgitte og Hans Erik og aftaler, hvor de bringer ud. Karsten, Søren, Inge, Poul omdeler forsat i Mesinge + Midskovvej…. Øvrige står stand by (f.eks. kan der blive tale om uddeling til fastboende i sommerhuse). Inge kontakter Steen, hvis hun får problemer med at få delt ud.

8. Orientering om Landsbyfællesskabskonference 17/3.

Kerteminde Landsbyråd inviterer til konference 17/3 på Hindsholmskolen. Målgruppen er alle bestyrelsesmedlemmer i kommunens lokalråd og beboerforeninger. Steen opfordrer til, at alle reserverer dagen og om muligt prioriterer at deltage. Nærmere udsendes, når invitationen modtages.

9. Nyt fra kassereren

Ajourført medlemsliste udleveret. Allerede pænt mange medlemmer.

Økonomisk orientering givet. Total beholdning (incl. kasser, som Lokalrådet administrerer) 104.226 kr. og kontantbeholdning på kr. 3.010.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.