TraeTil stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Tina Hansen, Pia Kolle, Karsten K. Hansen, Lene

Gommesen, Mona Lisa Truelsen, Steen Hjorth

0. Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendtes.

1. Bemærkninger til udsendt referat og to-do-liste.
Ingen bemærkninger til det udsendte referat.

Vedr. To-do-liste nr. 5 pkt. 1 Hindsholmudvalget. Mødet den 29/11 var om Holmens Dag – ikke Holmens Hus. Karsten og Steen deltog. Referat er udsendt.

Pkt. 5 e) Juletræ. Fint gennemført arrangement. De praktiske opgaver blevet alle løst tilfredsstillende. Desværre viste dig sig at være problemer med den gamle lyskæde, hvorfor der via Elpunkt Fyn blev indkøbt og ophængt ny kæde. Der er endnu ikke lave aftale vedr. betaling herfor.

Pkt. 5 t) Vælgermøde. Møde afviklet tilfredsstillende den 8/11. Stor fremmøde og god hjælp til praktiske opgaver.

2. Information om

2.1 Planerne for ”Holmens Dag 2018”.

Beskrivelse af projektet udsendt forud for mødet og kort gennemgået. Hindsholmudvalget er ansvarlig arbejdsgruppe og arrangementet påtænkes afholdt lørdag den 9. juni 2018 (sammen med åbning af Hindsholm Legepark).

2.2 Holmens Legepark.

Arbejdet påbegyndes snarest muligt. Først med etablering af hoppepude. Efterfølgende de øvrige rekvisitter. Der søges fortsat fondsmidler – bl.a. til svævebane. Når svar på udsendt ansøgning kendes, skal det vurderes, om der skal indsamles midler på anden måde.

2.3 Møde om Mesinge Forsamlingshus.

Møde afholdes onsdag den 28/2, hvor Steen har lovet at afvikle mødet. Lokalrådet opfordrer til at der etableres et bredere samarbejde omkring huset og at de mange rygter/myter om huset tages alvorligt.

3. Generalforsamling 2018.

3.1 Evt. input til beretning.
Præcisér hvor Lokalrådet gør en forskel og at vi alle er ambassadører for vores by/egn. De positive historier om Mesinge er at der er kommet mere gang i hussalget, det aktive erhvervsliv, flere flytter permanent i sommerhusene, høstmarkedet og legeparken.

3.2 Info om årets regnskab.

Første udkast til årets regnskab gennemgået og taget til efterretning.

3.3 Valg.

Poul og Steen modtager gerne genvalg. Inge overvejer – men opfordres af bestyrelsen til at lade sig genvælge. Mona Lisa ønsker at stoppe som suppleant. Nye emner til suppleant debatteret og kontaktes af henholdsvis Pia og Tina.

Jørgen Boll er på valg som regnskabskontrollant. Steen kontakter ham vedr. muligt genvalg.

3.4 Forslag til dirigent.

Bestyrelsen foreslår Tom Foged-Pedersen som dirigent. Steen kontakter ham herom.

3.5 Invitation ……
Invitation vedr. generalforsamling, fællesspisning og opfordring til at forny medlemskab (incl. girokort og ruter) udleveret til bestyrelsesmedlemmerne. Skal så vidt muligt være omdelt senest 6/1 (lørdag). Lister og overskydende girokort returneres til Karsten.

4. Fællesspisning 16/1.

Tilmeldinger skal være meddelt Tina senest lørdag den 13/1. Husk opstilling fra ca. 17.15 og efterfølgende oprydning.

Tina kontakter Diana vedr. menu.

5. Eventuelt.

Søren opfordrer til, at vi evt. undersøger hvorvidt Købmandens Venner kunne kontaktes vedr. hjælp til at vedligeholde de udvendige arealer hos Min Købmand. I første omgang besluttes det, at Søren/Poul snakker med Bodil herom – og hvis hun er interesseret i en sådan hjælp, kunne de registrerede købmandsvenner kontaktes og forespørges om nogen kunne være interesserede i at give en hånd.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.