Trae

 

Deltagere: Karsten K. Hansen, Poul Kjellberg, Mona Lisa Truelsen, Pia Kolle, Søren Nielsen, Steen Hjorth

Fraværende: Inge Kuhlmann, Lene Gommesen, Tina Hansen

0. Godkendelse af dagsorden.

Ingen ændringer til den udsendte dagsorden.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde – samt to-do-liste.

Ingen bemærkninger til det udsendte referat.

To-do-listen:

5. f) afventer stadig

6. lukkes. Vi gør ikke noget i år.

2. Nyt fra formand, kasserer……

Karsten udleverede ajourført medlemsliste og orienterede om fyldt kasse – 145.555 kr., heraf dog 92.000 kr. fra fonde til legeplads. Lokalrådets egen formue er pt. ca. 30.000 kr.

3. Forslag om div. indkøb:

Det besluttes at indkøbe:

a) et gadeskilt til brug for annoncering for vore aktiviteter. Pris: ca. 700 kr. + moms.

b) 20 m. lyskæde som supplement til den kæde, vi har i forvejen: Pris ca. 800 kr. + moms og transport

c) Et banner (hos Produktionsskolen). Det sker i Mesinge – men mulighed for at udskifte aktivitet og datoer. Pris ca. 600 kr. + moms.

Steen bestiller.

4. Henvendelse fra forsamlingshuset.

Steen refererede en længere snak med Gert Tofte, som var urolig for forsamlingshusets fremtid. Ønsker i den forbindelse Lokalrådets med i en proces, hvor vi kan forsøge at komme med idéer til fremtidige aktiviteter og drift.

Det er i første omgang besluttet at invitere til borgermøde onsdag den 28/2.

Punktet medførte en længere debat om, hvad forsamlingshusets problemer skyldtes – og meget tyder på køkkenet standard og manglende kontrol efter arrangementer i huset.

Vi afventer mødet den 28/2.

5. Orientering om igangværende aktiviteter.

a) legeplads.

Arbejdsgruppen har netop været samlet. Der skal arbejdes med at finde lidt mere finansiering, da skolen er ”sprunget” fra deres tilbud om et pænt tilskud til det fælles projekt. Det forventes, at arbejdet går i gang foråret 2018.

b) Udviklingsplan Hindsholm.

Møde afholdt med personer, som har lovet at ville arbejde videre med de 3 projekter, der blev valgt på borgermødet på Hverringe i juni måned. Der er stadig plads til flere i grupperne (sti Martofte-Fynshoved, flere vandrestier på Hindsholm og erhvervsudvikling.

Yderligere 2 projekter er i gang med at blive realiserede – brug af lokale fødevarer til branding af Hindsholm og Holmens Dag.

c) Vælgermøde 8/11.

Steen efterlyser hænder til praktisk hjælp. Poul kommer 18.15 – andre er stadig velkomne.

d) Fællesspisning 14/11.

Alle tager imod tilmeldinger. Besked til Tina senest lørdag den 11/11 – også besked om i hvilket omfang man kan .hjælpe til før/efter fællesspisningen.

e) Julelys.

Søren kontakter Leif Kuhlmann, så de sammen kan besøge Steen Nonved og udpege det træ, der skal bruges i år. Alle bedes reservere tid lørdag den 1/12 til opsætning og lørdag den 30/12 til nedtagning af træet.

f) Generalforsamling.

Der skal uddeles girokort og invitation senest lørdag den 6. januar. Udleveres til bestyrelsesmødet den 3/1.

6. Eventuelt.

Intet af referere.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.