Trae

Deltagere: Karsten K. Hansen, Poul Kjellberg, Mona Lisa Truelsen, Pia Kolle, Søren Nielsen, Tina Hansen, Steen Hjorth

Afbud: Inge Kuhlmann, Lene Gommesen.

0. Godkendelse af dagsorden.

Ingen ændringer til den udsendte dagsorden.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde – samt to-do-liste.

Ingen bemærkninger til det udsendte referat.

To-do-listen:

Pkt. 5 f) Hjertestarteren på Sdr. Skovgyde er endnu ikke flyttet. Hængeparti for Steen.

Pkt. 5 r) Modtaget invitation til generalforsamling i foreningen til beskyttelse af Hindsholms Kyster og Havmiljø lørdag den 30/9. Steen kan ikke deltage. Hvis andre har tid/lyst, da venligst besked til Steen. Mødet afholdes i Holmens Hus og begynder kl. 10.00.

Pkt. 6 Vi har ikke modtaget tilbud på evt. låge til skolegården fra Søren Valling. Søren rykker Valling for tilbuddet, som vi stadig er interesserede i at modtage.

2. Nyt fra formand, kasserer……

Karsten udleverede ajourført medlemsliste og orienterede om fyldt kasse – 144.000 kr., heraf dog 92.000 kr. fra fonde til legeplads. Lokalrådets egen formue er pt. Ca. 40.000 kr.

3. Afholdte arrangementer.

a) Skt. Hans-aften tilfredsstillende afviklet med ca. 60 deltagere.

b) Borgermøde på Hverringe tilfredsstillende afviklet med ca. 60 deltagere. Forløbet er beskrevet i Hindsholm-Magasinet nr. 2

c) Gå-tur i Salby tilfredsstillende afviklet med ca. 60 deltagere.

d) Høstmarked tilfredsstillende afviklet i godt vejr, god handel og masser af besøgende.

e) Hindsholm-Magasin nr. 2 udkommet 1/9. Megen ros til bladet. Der efterspørges en samlet kalender.

4. Kommende arrangementer.

a) Fællesspisning 26/9 er kun annonceret i Hindsholm-Magasin nr. 2. Skal suppleres med opslag ved Spar, på Facebook og på skilt ved Forsamlingshuset. (Steen arbejder hermed).

b) Lege- og samlingsmiljø i Mesinge. Finansiering er på plads, og der pågår p.t. arbejde med at lave materiale klar til byggetilladelse. Når denne foreligger, vil der blive samlet en arbejdsgruppe, som kan gå i gang med noget af det praktiske arbejde.

5. Input til landsbypolitikken (handlinger 2017-18).

Vi kommer med konkrete forslag til placering af et område til ”alternative bebyggelser/bofællesskaber”. Ligeledes forslag om cykelsti mellem Salby og Mesinge. Steen sender forslagene til Kerteminde Landsbyråd.

6. Eventuelt.

Intet

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.