Deltagere: Karsten K. Hansen, Inge Kuhlmann, Poul Kjellberg, Tina Hansen, Mona-Lisa Truelsen, Pia Kolle,

Søren Nielsen, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen

0. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse af nyt pkt. 5 e) Udviklingsplan Hindsholm og nyt pkt. 5 f) På-tur-med-de-lokale.

1. Evt. bemærkninger til referat (30/1) og to-do-liste nr. 1
Ingen bemærkninger til referat.
Til to-do-listen: pkt. 5a) Tina har reserveret forsamlingshus til fællesspisningerne den 25/4, 26/9 og 14/11 – men endnu ikke til 16/1 18.

Pkt. 5 n) Mona-Lisa beder om ikke at være ansvarlig for sangaften, ultimo oktober 2017.

Pkt. 5 i) og 5 q) ingen initativer, da der ikke har været holdt møder i Købmandens Venner.

2. Nyt fra formand, kasserer…..

Steen fortalte om nys afholdt møde mellem fynske landdistriktsudvalg, hvor der havde været flere interessante indlæg.

Karsten orienterede om den aktuelle økonomi og udleverede ajourført medlemsliste.

3. Evt. bemærkninger til mødet i Hindsholmudvalget den 23/2.
Det godkendes at indbetale 500 kr. til evt. fælles pulje til høstmarkedet. Vi afventer svar fra de øvrige lokalråd/beboerforeninger.

4. Afholdte arrangementer.

a) Aflyst fællesspisning den 14/3.
Ærgeligt – men forsamlingshuset var optaget til andet arrangement og vi havde ikke fået booket huset rettidigt.

b) Maling af flagstangsfødder.

Søren, Poul, Mona-Lisa og Steen har malet alle fødderne.

c) Annoncer til Hindsholm-Magasinet.

Stor ros til de medlemmer, som påtog sig at kontakte virksomheder i 5370 Mesinge. Der er nu i alt solgt for ca. 52.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Første blad udkommer 1. juni.

d) Affaldsindsamling.
Vi må konstatere, at det var svært at få folk til at tilmelde sig – sandsynligvis fordi vi ikke uddelte sedler om indsamlingen. Men der blev indsamlet affald i Salby, Mesinge, Midskov og ved Dalbybugten. I alt 56 kg. affald og 105 dåser. I alt deltog 18 voksne og 2 børn.

5. Kommende arrangementer.
a) Fællesspisning den 25/4.

Forsamlingshus og Diana OK. Invitationer udleveret. Skal være omdelt senest 16/4. Karsten og Inge har ikke mulighed for at deltage. Spisningen er tilmeldt som aktivitet under ”Danmark spiser sammen i uge 17”.

b) Flag i forbindelse med konfirmation i Mesinge 30/4.
Flagopsættere (Carsten (med trailer), Pia, Inge og Steen) mødes på Kirkepladsen kl. 08.00.

Flagnedtagere (Carsten (med trailer), Pia, Søren og Steen) mødes på Kirkepladsen kl. 19.00.

c) Udbringning af Hindsholm-Magasinet til sommerhuse.
Magasinet skal udbringes 1. juni (torsdag) og 2. juni (fredag). Mona-Lisa deler ud ved Dalbybugten og de øvrige sommerhuse i 5370 fordeles på de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Nærmere følger.

d) Lege- og aktivitetsmiljø i Mesinge.

Orientering om igangværende proces. Tilsagn fra Kerteminde Kommune om 75.000 kr. og nu igangsat ansøgninger til div. fonde resten af året. Desuden planer om indsamling hos Spar. Legepladsen forventes opført i løbet af 2018.

e) Udviklingsplan Hindsholm.

Orientering om det igangværende arbejde. Det afsluttende borgermøde afholdes 24/6 om eftermiddagen på Hverringe.

f) På-tur-med-de-lokale.
Mesinge skal afvikle tur onsdag den 9/8. Det foreslås, at turen foregår i Salby. Tom Foged kontaktes vedr. jobbet som lokalguide.

7. Eventuelt.
Intet

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.