Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

 

 

12 almene familieboliger til udlejning i Mesinge by.

 

Der er tale om henholdsvis 2 stk. 2-rums boliger 67m2, og 10 stk. 3-rums boliger på 88 m2, og med en husleje på ca. kr. 3.970 og ca.kr. 5.300. Indskud er ca.kr. 18.300 og kr. 24.400.

 

Interesserede bedes henvende sig til Boligkontoret Danmark. att. Jette Egebjerg, tlf. 62 38 39 05.

 

 

BESKRIVELSE AF BEBYGGELSEN

 

Boligerne er på 2- og 3 værelser, som er bygget sammen to og to og får dermed slægtskab med et landsbyhus.

 

De fire af bygningerne er placeret i forhold til hinanden, således at der dannes en "firelænget gård ". To af bygningerne ligger som en slags "udlænger" i forhold til hovedgården.

Gårdspladsen bruges til fællesaktiviteter, medens haverne - der vender bort fra gårdrummet - er helt private. Boligernes udhuse er placeret ved de private haver, som en adskillelse til naboen.

 

Selve gårdspladsen er indrettet som et stort fællesrum, hvor alle beboerne skal igennem for at komme ind i deres huse.

Det sikrer bl.a. et fællesskab mellem beboerne, man kommer hinanden ved og der skabes et fint udeklima som betyder at børnene kan lege frit på gårdspladsen

 

 

DISPONERINGEN

 

Husene er opført i sten og efterfølgende sandskuret med indfarvet mørtel.

 

I gårdrummet indrettes forskellige former for udfoldelsesmuligheder bl.a. petanquebane, udekøkken med trækulsgrill, pergolaoverdækkespise/hygge plads, drivhus m.m.

Gårdrummet belægges med fliser, og der plantes lindetræer

 

Der er to P-pladser med i alt 16 pladser på henholdsvis nord- og vestsiden. Der er mulighed for opførelse af carporte på nogle af disse pladser.

 

Alle private haver er omkranset af en bøgehæk og der er en terrasse.

 

Fællesarealer beplantes med fritstående træer og der sås græs.

bolign

 

 

 

Lejemålsoversigt - udlejningsplaner

 

3 rums Familieboliger, 8 stk., 88,0 m² brutto, udhus 4,9 m², leje pr. md. 5.235, indskud 24.130.

 

ser_ledigeboliger4

Lejemålsoversigt - udlejningsplaner

 

3 rums Familieboliger, 2 stk., 89,3 m² brutto, udhus 4,9 m², leje pr. md. 5.313, indskud 24.487.

 

2 rums Familieboliger, 2 stk., 66,7 m² brutto, udhus 4,9 m², leje pr. md. 3.968, indskud 18.289.

ser_ledigeboliger5