Hindsholm Kraftvarmeværk

Hindsholm Kraftvarmeværk er nu en del af Kerteminde Forsyning A/S